Seminár /

Odborné diskusné fórum pri príležitosti 80. výročia CVTI SR


Toto podujatie už prebehlo.

Pri príležitosti 80. výročia založenia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa bude konať odborné diskusné fórum. Príďte sa spoločne venovať aktuálnym témam v oblasti informačnej podpory vedy, transferu technológií, ale aj európskeho výskumného priestoru.   

 

Hlavné témy:

  • NA CESTE OD PREDPLATNÉHO K OTVORENÝM INFORMAČNÝM ZDROJOM
  • AKO DOSIAHNUŤ VYUŽITIE VÝSLEDKOV SLOVENSKEJ VEDY V PRAXI?
  • SLOVENSKÝ VERZUS EURÓPSKY VÝSKUMNÝ PRIESTOR A JEHO DIMENZIE

 

PROGRAM PODUJATIA

REGISTRÁCIA