Súťaž / celé Slovensko

Objavuj huby!

Objavuj huby!

Toto podujatie už prebehlo.

Fotopodujatie v rámci festivalu HUBY 2023 organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš.

Cieľ súťaže

Cieľom sprievodného podujatia k festivalu HUBY je zamerať pozornosť ľudí na huby, zvýšiť povedomie o ich kráse a rozmanitosti. Kvalitné fotografie húb z celého Slovenska poslúžia aj na vedecké účely – zachytia rozšírenie i diverzitu druhov.

O súťaži

Bude sa aj súťažiť, a to v kategóriách:

  • najlepšia makrofotografia,
  • najlepšia krajinná fotografia s hubami,
  • najlepšia kolekcia fotografií rôznych druhov húb,
  • vzdelávací a vedecký potenciál fotografie (fotografie sprevádzané informáciami o jednotlivých druhoch húb, ich význame v prírode a pre človeka..) i umelecká hodnota (vítaný je aj umelecký prejav, napr. haiku/básnička k fotke).

Skúste experimentovať s rôznymi perspektívami pri fotografovaní húb. Vyskúšajte fotografovanie zblízka, zdola alebo zhora, aby ste získali zaujímavejší pohľad, snažte sa dosiahnuť dobrú hĺbku ostrosti.

Pre koho je súťaž Objavuj huby určená

Súťaž je otvorená pre každého – fotografie sú vítané od amatérov aj profesionálov. Zapojiť sa môžete ako jednotlivec, ale aj ako kolektív – napríklad trieda, klub, rodina…

Ako a dokedy sa môžem zapojiť

Súťažné fotky je potrebné vkladať cez aplikáciu iNaturalist.

Ak ste ešte nepoužívali iNat, odporúčame nájsť si trochu času, aby ste sa s ním oboznámili. Pokyny na nahrávanie pozorovaní si môžete prečítať na stránke: iNaturalist.org

Súťaž potrvá do 15. septembra 2023.

Viac info

https://www.inaturalist.org/projects/hubyfest

https://www.smopaj.sk/sk/clanok/530-fotosutaz