Seminár /

Novinky v systéme MATLAB a Simulink


Toto podujatie už prebehlo.

Na seminári budete oboznámení s novými vlastnosťami, funkciami a nástrojmi, ktoré nedávno obohatili prostredie MATLAB a Simulink. Novinky budú prezentované formou ukážkových príkladov, kde budú predstavené nielen dané vlastnosti, ale aj ich využitie. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať nové vlastnosti v priebehu seminára na vlastných notebookoch.

POZVÁNKA

REGISTRÁCIA do 12. 5. 2015 do 14.00 hod.