Výzva / celé Slovensko

Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Banner podujatia: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Toto podujatie už prebehlo.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport informujú o uverejnení novej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr.

Výzva na predkladanie návrhov 2022 – EAC/A09/2021, ktorá bola zverejnená 24. novembra 2021, ponúka príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania. Výzva zahŕňa akcie:

Kľúčová akcia 1 (KA1)

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorej môžu oprávnené inštitúcie požiadať o grant na:

  • Mobilitu jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
  • Činnosti s účasťou mládeže
  • DiscoverEU – akcia pre začlenenie
  • Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže

Kľúčová akcia 2 (KA2)

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá pre excelentnosť, pre inovácie, budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 (KA3)

Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Termíny

Kľúčová akcia 1
23. február 2022 pre mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
20. september 2022 pre virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže
4. október 2022 pre mobility jednotlivcov v oblasti mládeže a DiscoverEU
19. október 2022 na akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládež

Kľúčová akcia 2
16. február 2022 pre akciu Erasmus Mundus
17. február 2022 pre budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania
15. marec 2022 pre výhľadovo orientované projekty
23. marec 2022 pre kooperačné a drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,
mládeže a športu
31. marec 2022 pre budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
7. apríl 2022 pre budovanie kapacít v oblasti mládeže a športu
7. september 2022 pre učiteľské akadémie programu Erasmus+ a centrá excelentnosti v
odbornom vzdelávaní a príprave
15. september 2022 pre aliancie pre inovácie
4. október 2022 pre drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže
a športu

Kľúčová akcia 3
1. marec 2022 pre akcie a siete Jean Monnet
22. marec 2022 pre európsku mládež spolu

Viac info

Všetky dôležité informácie a dokumenty súvisiace s Výzvou 2022 nájdete na webstránke Výzvy.

Národné agentúry pripravujú sériu inštruktážnych webinárov, ktorých cieľom je pomôcť potenciálnym realizátorom projektov Erasmus+ čo najlepšie pripraviť návrhy projektov a priblížiť im špecifiká jednotlivých oblastí vzdelávania a práce s mládežou. Termíny budú zverejnené na webstránke www.erasmusplus.sk.