Výzva / celé Slovensko

Nominácie na Cenu Dionýza Ilkoviča 2023

Plagát: Nominácie na Cenu Dionýza Ilkoviča 2023

Nominácie na Cenu Dionýza Ilkoviča 2023. Zdroj: FB Nadácia Dionýza Ilkoviča


Toto podujatie už prebehlo.
  • Poznáte učiteľov, učiteľky alebo nepedagogických pracovníkov, ktorí na krúžkoch rozvíjajú talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied?
  • Alebo ich pripravujú na domáce aj medzinárodné súťaže a majú s nimi výsledky?
  • Takých ktorí učiteľstvo berú ako poslanie, nie len ako prácu?
  • A venujú sa niektorej z týchto oblastí – matematika, fyzika, informatika, chémia alebo biológia?

Ak ste odpovedali áno, dajte nám o nich vedieť a nominujte ich na Cenu Dionýza Ilkoviča.

Ako môžem nominovať učiteľa

Učiteľa nominujete vyplnením krátkeho formulára. Po jeho odoslaní vám na email prídu ďalšie inštrukcie a následne sa Vám ozveme telefonicky.

Dokedy

Nominácie môžete poslať do 13. septembra 2023.

Kto môže byť ocenený

Cenou Dionýza Ilkoviča môžu byť ocenení pedagógovia aj nepedagogickí pracovníci, ktorí svoj život zasvätili odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom, a to aj nad rámec povinného vyučovania, napriek tomu, že na Slovensku nie je táto “nadpráca“ koncepčne oceňovaná. Napriek tomu mnohí vnímajú svoju prácu ako životné poslanie a veria, že zo žiakov vychovajú úspešných vedcov a významné osobnosti.

Cieľ

Cieľ ocenenia je zviditeľniť, verejne oceniť a aj odmeniť tých najlepších prírodovedných učiteľov a učiteľky, ktorí sa venujú talentovaným deťom počas mimoškolskej činnosti.

Viac info

Formulár na nominovanie: https://nadaciadi.sk/cena-dionyza-ilkovica/nominovat-ucitela/

O ocenení Cena Dionýza Ilkoviča https://nadaciadi.sk/cena-dionyza-ilkovica/o-oceneni/

https://www.facebook.com/nadaciadionyzailkovica/