Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tretina našich učiteľov by nerozoznala, či úlohu vypracovala umelá inteligencia, alebo študent

VEDA NA DOSAH

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave realizovala na Slovensku prieskum o využívaní umelej inteligencie na stredných školách.

Umelá inteligencia ako pomôcka pri vzdelávaní. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) realizovala na Slovensku prieskum o využívaní umelej inteligencie (AI, resp. UI) na stredných školách. Na používanie umelej inteligencie sa pýtali nielen žiakov, ale aj učiteľov. Výsledky ukázali, že tretina učiteľov nevie ani to, čo AI znamená, a takmer 40 percent nikdy nevyskúšalo žiadny z jej nástrojov, napríklad rozmáhajúci sa ChatGPT.

Čo hovoria na umelú inteligenciu učitelia?

Prieskum sa realizoval v období od 21. marca do 17. apríla 2023 na vzorke 474 žiakov a 87 učiteľov stredných škôl. Väčšina učiteľov, ktorá vyskúšala ChatGPT, to urobila len zo zvedavosti, aby zistila, ako daný systém funguje. Malé percento ju využíva aktívne na prípravu podkladov, materiálov, dokonca testov a zadaní pre študentov.

Drvivá väčšina učiteľov uviedla, že umelá inteligencia nesie so sebou ako výhody, tak aj riziká, záleží na tom, ako ju budú deti využívať. Na to nadväzovala ďalšia otázka, či by učitelia dokázali rozlíšiť, či úloha bola vypracovaná umelou inteligenciou, alebo nie. Až  tretina odpovedala, že si to úprimne nemyslí a ďalšia tretina si nie je istá (nevie situáciu posúdiť). Z výsledkov je pritom zrejmé, že polovica študentov skúsila a aj využíva ChatGPT, no viac ako polovica učiteľov tvrdí, že o tejto skutočnosti nevie.

Pomáha študentom?

Polovica žiakov zatiaľ o umelej inteligencii, jej využití, prínosoch a rizikách nehovorila s učiteľmi a 41 percent žiakov uviedlo, že túto tému s učiteľmi spomenuli na vyučovacej hodine, no nevenovali sa jej výhradne.

Drvivej väčšine študentov je umelá inteligencia dobre známa. Najčastejším spôsobom využitia je pomoc pri hľadaní informácií a podkladov o rôznych témach, ktoré ich zaujímajú, pomoc s prekladom textu do cudzieho jazyka a písaním školských úloh.

„Napriek určitým pochybnostiam, obavám a množstvu nezodpovedaných otázok je očividné, že umelá inteligencia zásadným spôsobom ovplyvní vzdelávanie. Prináša doň celkom nové možnosti. Dokáže personalizovať výučbu, zlepšiť hodnotenie, poskytovať spätnú väzbu a inovovať spôsoby, ako sa učíme. Pomocou rôznych nástrojov na báze umelej inteligencie učitelia môžu vytvárať študijné materiály prispôsobené na mieru každému študentovi, rýchlejšie a presnejšie hodnotiť študentské práce a poskytnúť im spätnú väzbu o ich výkone,“ uviedol prodekan pre spoluprácu a rozvoj Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Peter Murár.

Aby učitelia držali krok s umelou inteligenciou, pomôže im elektronická príručka na ovládanie systému ChatGPT.

Existuje už aj príručka pre učiteľov

Keďže mnohí učitelia majú problém s celým konceptom umelej inteligencie, FMK UCM v Trnave pre nich vypracovala elektronickú príručku. Ponúka inšpirácie a praktické tipy, ako s umelou inteligenciou pracovať a ako ju využiť vo výučbe a vzdelávaní. Príručka obsahuje súhrn promptov, ktoré učiteľom pomôžu zorientovať sa v tom, na čo všetko sa dá ChatGPT využiť.

Príručka je dostupná na stránke www.aivskole.sk alebo priamo na tomto linku.

Podľa vedúceho Katedry mediálnej výchovy FMK UCM v Trnave Norberta Vrabca by sa umelá inteligencia mala používať v súlade s osvedčenými pedagogickými postupmi a zodpovedne, aby sa zabezpečilo, že jej použitie bude prínosom pre kognitívny rozvoj študentov.

Zdroj: FMK UCM, výsledky výskumu FMK UCM

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky