Súťaž / Bratislava

Národné finále FIRST LEGO League

Záber z FIRST LEGO League 2023. Záber na lego robota.

Záber z FIRST LEGO League 2023. Zdroj: FLL Slovensko, o.z.


Toto podujatie už prebehlo.

Príďte podporiť mladé talenty na Národné finále FIRST LEGO League, pozrieť si napínavé zápasy v robotickej hre, zoznámiť sa s inovatívnymi nápadmi súťažiacich v tohtoročnej téme MASTERPIECE a zapojte sa do sprievodných aktivít.

Kedy a kde sa podujatie Národné finále FIRST LEGO League uskutoční

Národné finále Slovenskej republiky FIRST® LEGO® League sa uskutoční v sobotu 9. marca 2024 v priestoroch Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici číslo 48 v Bratislave. 

Program

09:00 Otvorenie turnaja
09:30 Stretnutie tímov s porotcami
11:35 Robot Game
12:20 Vyhodnotenie Explore kategórie
15:45 Robot Game – finále
16:05 3 najzaujímavejšie prezentácie inovačných projektov
16:30 Vyhlásenie výsledkov v Challenge kategorii

O súťaži FIRST LEGO League

FIRST® LEGO® League približuje vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku (STEM) deťom a mládeži vo veku 4 – 16 rokov prostredníctvom zábavného a vzrušujúceho praktického vzdelávania. Účastníci tohto globálneho na robotiku orientovaného programu, ktorý pomáha dnešným študentom a učiteľom vybudovať si lepšiu budúcnosť, získajú skúsenosti s riešením reálnych problémov. Tri rôzne vekové kategórie FIRST LEGO League, prostredníctvom praktického vzdelávania v oblastiach STEM a robotiky, inšpirujú mládež, aby experimentovala a rozvíjala svoje kritické myslenie, programátorské a konštruktérske zručnosti.

Viac info

https://www.fll.sk/