CVTI SR, Konferencia / celé Slovensko

Národná konferencia o akademickej a výskumnej integrite

Banner podujatia: Národná konferencia o akademickej a výskumnej integrite

Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na Národnú konferenciu o akademickej a výskumnej integrite, ktorú organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Konferencia sa uskutoční 1. októbra 2021 v konferenčnej miestnosti CVTI SR, Lamačská cesta 8A, Bratislava ako aj online.

V časoch, kedy je potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík stále viac a viac dôležitejšia, je esenciálne, aby kultúra vedeckej integrity bola zavedená a v lepšom prípade upevňovaná vo všetkých organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami (výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ako aj súkromné výskumné inštitúcie).

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu, ktorá by mala prispieť k zabezpečeniu vedeckej integrity na Slovensku.

Ako sa môžem zúčastniť

Konferencia bude v hybridnej forme, to znamená, že záujemcovia sa môžu na konferencii zúčastniť osobne alebo online. V oboch prípadoch je nutná registrácia. V prípade vašej fyzickej účasti na podujatí uveďte to prosím pri registrácii. Link na účasť online bude zaslaný najneskôr deň pred konaním konferencie.

Program konferencie

  • 9.00 – 9.10 OTVORENIE – Ján Kyselovič (Generálny riaditeľ, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava)
  • 9.10 – 9.50 DEKLARÁCIA o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku – Soňa Ftáčniková (Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava)
  • 9.50 – 10.30 Contract cheating – Tomáš Foltýnek (Masarykova univerzita, Brno)
  • 10.30 – 10.50 PRESTÁVKA
  • 10.50 – 11.30 Supervízia a mentorstvo ako príležitosť na vzdelávanie v oblasti akademickej a výskumnej integrity – Dušan Meško (Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin)
  • 11.30 – 12.00 Záleží na tom, kde publikovať? Príklad MDPI – Ľubica Lacinová (Slovenská akadémia vied, Bratislava)
  • 12.00 – 13.00 PANELOVÁ DISKUSIA

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/narodna-konferencia-o-akademickej-a-vyskumnej-integrite/