Prednáška / celé Slovensko

Narcizmus v našich životoch

Banner podujatia: Narcizmus v našich životoch

Toto podujatie už prebehlo.

Ako rozpoznať zdravé sebavedomie od patológie narcistických porúch? Sú narcistickí len politici a celebrity, alebo sa to týka každého z nás? V poslednom desaťročí prisudzujeme narcizmu negatívnu až hanlivú nálepku. Môže byť však nejaká forma sebalásky vôbec zdravá a prospešná? Je narcizmus fenoménom modernej doby alebo sprevádza človeka počas celej histórie? Kde siahajú jeho korene? Môže byť narcistická osobnosť aj obeť? Je možné súžitie s takýmto typom osobnosti? Na tieto a aj mnohé ďalšie otázky zodpovie manželský, predovšetkým však odborne podkutý pár z oblasti psychológie a psychiatrie, Anton Heretik a Andrea Heretiková Marsalová.

Pojmom narcizmus sa budú zaoberať v teoretickej rovine, taktiež ho budú ilustrovať na práci s klientmi zo svojej psychoterapeutickej praxe. V prednáške pod ich vedením s úprimnosťou nazrieme do vlastného vnútra, nastavíme zrkadlo sebaláske a zmeriame si vlastnú mieru narcizmu.

Kedy a ako sa podujatie Narcizmus v našich životoch uskutoční

30. novembra 2022 od 19.00 do 20.30, online cez tootoot.fm.

Podujatie je spoplatnené.

Prednášajúci

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Popredný slovenský psychológ a súdny znalec špecializujúci sa na klinickú a forenznú psychológiu. Cestu k svojmu oboru si našiel prostredníctvom beletrie a po absolvovaní štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa na fakultu vrátil ako pedagóg. V súčasnosti tam pôsobí ako profesor klinickej psychológie. Neskôr pôsobil ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Ako súdny znalec sa už štyridsať rokov zameriava na posudzovanie páchateľov násilnej trestnej činnosti. Napísal prvú česko-slovenskú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie a okrem učebných textov publikoval desiatky odborných štúdií a populárno-náučných kníh z oblasti psychopatológie, psychodiagnostiky a psychoterapie. Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pôsobí naďalej ako klinický psychológ v súkromnej poradenskej praxi.

MUDr. Andrea Heretiková Marsalová

Uznávaná psychiatrička a psychoterapeutka, ktorá lieči najmä úzkostné, depresívne a psychotické poruchy dospelých. Pôsobí ako súdna znalkyňa v rámci Ústavu pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii. V prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje témam psychofarmakológie, psychiatrickej liečby počas gravidity a laktácie, liečby hraničnej poruchy osobnosti a terapeutického využitia snov a humoru. Vydala knihu Narcizmus a narcistická porucha osobnosti (2008), napísala aj Príručku pre pacientov so schizofréniou a pre ich blízkych (2017). Spoločne s manželom Antonom Heretikom vydali v roku 2020 knihu Sny a v roku 2021 knihu s názvom Narcizmus.

Viac info

https://www.facebook.com/events/855387858977677