CVTI SR, Prednáška /

Mozog potrebuje pohyb alebo prečo koaly zaradili evolučnú spiatočku

Banner k Vedeckej cukrárni na tému Mozog potrebuje pohyb alebo prečo koaly zaradili evolučnú spiatočku. Prednášajúca: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Pohyb je jedným z nástrojov evolúcie a prostriedkov na udržanie zdravia. A keďže sme jedno telo – jedna duša, pravidelná dávka dostatočne intenzívneho pohybu je veľmi prospešná aj pre mozog a mozgové funkcie. Vedeli ste, že cvičenie veľmi efektívne podporuje plasticitu nášho mozgu a môže zlepšiť našu pamäť? Práve fyzické cvičenie dokáže stimulovať tvorbu nových neurónov (mozgových buniek) a ich vzájomnú komunikáciu. Čo je ešte zaujímavejšie, tieto účinky do značnej miery súvisia aj s molekulami, ktoré sa uvoľňujú zo svalu pri svalovej kontrakcii počas cvičenia. Áno, sval sa s nami „rozpráva“, komunikuje pomocou signálov, ktoré mu zabezpečia dostatok energie pre náročnú prácu, teda pre pohyb. Molekuly uvoľnené zo svalu však pôsobia prakticky na všetky naše orgány, vrátane mozgu. Pravidelná aktivácia tejto molekulárnej symfónie pri pohybe postupne vedie k reštrukturalizácii celého organizmu. Výsledkom je vyššia zdatnosť, lepšia odolnosť voči ochoreniam, lepšia výkonnosť (aj akademická) a funkčná kapacita, ale aj spomalenie starnutia.

Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 19.4.2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na našom YouTube.

O prednášajúcej:
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. sa spolu s manželom Jozefom Ukropcom a ich výskumným tímom z Biomedicínskeho centra SAV venujú výskumu účinkov pohybovej aktivity na človeka a na jeho zdravie. Hľadajú molekuly, ktoré sprostredkujú adaptáciu na pohyb a jej synchronizáciu v rámci celého organizmu. Zaoberajú sa aj zmenami metabolizmu, teda premenou látok a energie, vplyvom rôznych energeticky náročných situácii, či už je to cvičenie, chlad/otužovanie alebo rôzne ochorenia, ako napríklad cukrovka (diabetes) 2. typu. Spolupracujú s mnohými klinickými pracoviskami doma aj v zahraničí, čo im umožňuje využívať široké spektrum moderných metodík. V Centre pohybovej aktivity BMC SAV realizujú klinické štúdie aj dlhodobé tréningové programy pre seniorov, pacientov s obezitou, pacientov s Parkinsonovou chorobu či vyliečených onkologických pacientov. Poukazujú na zdravotné benefity, ako aj dlhodobú udržateľnosť tréningových programov a presadzujú využitie cvičenia v prevencii a liečbe mnohých chronických ochorení, vrátane Alzheimerovej choroby, cukrovky či niektorých druhov rakoviny.

Aprílová Vedecká cukráreň sa bude konať s účasťou verejnosti a záznam bude neskôr zverejnený na našom YouTube.

Kapacita miestnosti je naplnená.