Výstava / Košice

Motýle exotických trópov 2024

Plagát podujatia: Motýle exotických trópov 2024

Motýle exotických trópov 2024. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Počas trvania výstavy bude do Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (BZ UPJŠ) dopravených približne 7 000 kusov kukiel motýľov pôvodom z trópov celého sveta a postupne bude predstavených viac ako 100 druhov a foriem motýľov.  Niektoré druhy budú zastúpené hojnými počtami kusov, iné vzácnejšie sa objavia len v jednotlivých exemplároch.

Kedy a kde sa výstava Motýle exotických trópov 2024 uskutoční

Od 17. mája 2024 do 30. júna 2024, od 9.00 do 17.00 v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach na Mánesovej ulici č. 23.

Výstava bude doplnená predajom preparovaného hmyzu počas piatkov a víkendov, ktorý zabezpečí Michal Zachar (Entotera). Počas celého trvania výstavy bude vo vestibule prebiehať aj expozícia preparovaného hmyzu.

O Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

Botanická záhrada ako výskumné a pedagogické pracovisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi tri slovenské univerzitné botanické záhrady, pričom jej rozlohou, ako aj rozsahom zbierkového fondu sa pýši titulom najväčšej botanickej záhrady na Slovensku. V tomto roku si pripomíname 74. výročie od jej založenia, aj keď prívlastok univerzitná jej patrí až od januára 1964.

Viac info

https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/actuality/motyle-exotickych-tropov-2024/