Prednáška / celé Slovensko

Modelovanie elektrónových vlastností 2D systémov metódami kvantového Monte Carla

Banner: AI aplikácie na superpočítači.

Toto podujatie už prebehlo.

Výpočtové stredisko a Múzeum počítačov Centra spoločných činností SAV organizuje sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach.

Príďte si vypočuť slovenských odborníkov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére.

Téma

Prednáška bude venovaná výpočtovým metódam kvantového Monte Carla za ktoré bola v roku 2010 udelená Nobelova cena za fyziku a ktoré sa dobre hodia pre exascale computing. Súčasťou bude aj ukážka výpočtov, ktoré na ich generovanie potrebovali 30 miliónov hodín jadra (core hours).

Prednášajúci

Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc., je partner TREX – Európske centrum pre exascale computing (projekt HORIZON 2020).

Termín prednášky

15. februára 2022 o 17:00.

Ako sa môžete zúčastniť

Prednášky sa konajú v hybridnom formáte, je možné sa ich zúčastniť prezenčne vo Výpočtovom stredisku SAV v režime OP. Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Pri registrácii na mieste je potrebné uviesť kontaktný email a telefónne číslo pre prípad nutnosti epidemiologického vyšetrovania.

Vzhľadom na neustále sa meniacu pandemickú situáciu a opatrenia vás o formáte konania jednotlivých prednášok budeme informovať najneskôr 5 dní pred konkrétnym podujatím. Informácie nájdete na našej stránke, sociálnych sieťach a všetkých zaregistrovaných na F2F prednášky budeme kontaktovať mailom.

Viac info

http://itkurzy.sav.sk/node/139/register (registrácia)

http://itkurzy.sav.sk/prednasky