CVTI SR, Seminár / celé Slovensko

Misie EÚ – Soil deal for Europe & Restore our ocean and waters by 2030 & Adaptation to Climate Change

Banner podujatia: Misie EÚ – Soil deal for Europe & Restore our ocean and waters by 2030 & Adaptation to Climate Change

Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu v spolupráci s Technologickým centrom AV ČR pozývajú na seminár k Misiám EÚ nadväzujúcim na klaster 6 programu Horizont Európa:

  • Dohoda o pôde pre Európu,
  • Obnova nášho oceánu a vôd do roku 2030,
  • Adaptácia na zmenu klímy.

Na podujatí vám predstavíme Misie EÚ a aktuálne možnosti, špecifiká a tiež úspešný projekt. Stretnutie v priestoroch CVTI SR je príležitosťou osobne sa stretnúť s kolegami, prípadne nadviazať nové kontakty a diskutovať o aktuálnych témach či nápadoch ako sa zapojiť do prípravy projektových návrhov. V prípade akéhokoľvek obmedzenia, môžete využiť účasť online.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

22. júna 2022, 10:00 – 12:00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť č. 235 a online.

Registrácia je v spodnej časti stránky eraportal.sk.

Program

9:30 – 10:00 Registrácia a pripojenie
10:00 –10:10 Privítanie a úvod do témy podujatia; Nataša Hurtová, NCP, CVTI SR
10:10 – 10:30 Aktuální příležitosti k zapojení do mise Půda v Horizontu Evropa a výhled do budoucna; Naďa Koníčková, NCP a národný koordinátor, TC AV ČR
10:30 – 11:00 Aktuální příležitosti k zapojení do misí Klima a Oceány v Horizontu Evropa a výhled do budoucna; Jana Čejková, NCP, TC AV ČR
11:00 – 11:20 Projekt PREPSOIL; Jaroslav Smejkal, WIRELESSINFO
11:20 – 11:30 Misia Dohoda o pôde pre Európu ako súčasť výzvy Horizont Európa; Beata Houšková, NPPC
11:30 – 11:50 Otázky a odpovede
11:50 – 12:00 Zhrnutie a záver; Nataša Hurtová, CVTI SR

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/webinar-misie-eu-soil-deal-for-europe-restore-our-ocean-and-waters-by-2030-adaptation-to-climate-change/