Prednáška / celé Slovensko

Meteorologický a svetový deň vody – Prednáškové popoludnie

Banner podujatia: Meteorologický a svetový deň vody – Prednáškové popoludnie

Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na Prednáškové popoludnie – seminár pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa.

Témy

40 rokov monitorovania kvality podzemnej vody na Slovensku – Prednášať bude D. Krumpolcová
Systematické sledovanie kvality podzemných vôd v rámci národného monitorovacieho programu prebieha od roku 1982, to znamená, že v tomto roku oslavujeme 40. výročie. Do roku 2000 boli monitorované najmä významné vodohospodárske oblasti. Postupne bola pozorovacia sieť dopĺňaná alebo aktualizovaná sledovanými objektami až do roku 2006.

Výskyt aktuálne používaných pesticídov v povrchovej vode na Slovensku – Prednášať bude Ivan Bartík
Pesticídy sú prírodné alebo syntetické chemické látky určené na likvidáciu nežiadúcich organizmov. Majú výrazný vplyv na životné procesy mikroorganizmov, rastlín, živočíchov či húb. Používajú sa predovšetkým v poľnohospodárstve: pri vhodnom a cielenom používaní pomáhajú zachovať výnosy a chrániť poľnohospodárske produkty pred znehodnotením alebo zničením
škodcami. Významné množstvo pesticídov sa pri nevhodnom skladovaní, používaní či likvidácii dostáva do pôdy, vody, ovzdušia, a tiež do najrôznejších necieľových organizmov.

Pozrite si

Využitie globálnych reanalýz v prevádzke klimatologickej služby – Prednášať bude Jozef Pecho
Globálne atmosférické reanalýzy predstavujú priestorové 3D analýzy atmosférických a oceánskych údajov kombinujúce historické in-situ merania s výstupmi numerických predpovedných modelov. Cieľom výpočtu reanalýz je vytvorenie fyzikálne konzistentných časových radov meteorologických prvkov, ktoré by sa dali využiť v takmer reálnom čase aj pre hodnotenie dlhodobého stavu klímy. V prednáške si ukážeme, ktoré atmosférické reanalýzy sa v súčasnosti najviac využívajú (napr. ERA5) a aký je ich potenciál pri hodnotení klimatických pomerov na Slovensku v rámci operatívnej a režimovej prevádzky odboru Klimatologická služba SHMÚ.

Kedy a ako sa môžem pripojiť

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 24. marca 2022 o 17. hodine na facebookovom profile SHMÚ.

Viac info

https://www.facebook.com/events/395712505221163

Program (SHMÚ, .pdf)