Iné / Bratislava

Medzinárodný deň Dunaja 2023

Plagát: Medzinárodný deň Dunaja 2023

Medzinárodný deň Dunaja 2023. Zdroj: SHMÚ


Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom dňa je oslava čistej a bezpečnej medzinárodnej rieky a pripomenutie si významu jej ochrany ako prírodného zdroja.

Kedy a kde sa Medzinárodný deň Dunaja uskutoční

Medzinárodný deň Dunaja sa uskutoční 28. júna 2023 od 10.00 na Devíne pri meracej stanici SHMÚ (na nábreží pod sútokom Dunaja s Moravou priamo pod hradom Devín).

Pre koho je podujatie určené

Program bude zameraný pre deti.

Pozrite si

Program

  • Prezentácia vodomernej stanice Devín, riečny kilometer 1879.78 na Dunaji. V tomto objekte v 15 minútovom kroku meriame vodný stav, prietok, teplotu vody. Údaje sú online zobrazené na našom webe.
  • Priamo v našom objekte uvidíte prezentáciu histórie meraní a ukážku všetkých meracích zariadení používaných na Slovensku.
  • Od 10.00 hod. každú pol hodinu odmeriame prietok z člna priamo na Dunaji, celý priebeh merania môžete sledovať na monitore vedľa našej stanice.
  • Spolu zistíme, aká je kvalita vody v Dunaji a aké živočíchy v nej žijú.
  • Súčasťou prezentácie bude aj ukážka vzorkovania kvality vôd a ukážeme vám aj merania základných parametrov kvality in situ (pH, teplota vody, vodivosť a množstvo kyslíka).
  • Môžete byť účastníkmi prezentácie a súťaže v určovaní vodných organizmov žijúcich v povrchových vodách priamo v okolí vodomernej stanice v Devíne.
  • Urobíme spolu aj tzv. zadažďovací pokus – meranie vzniku povrchového odtoku (koľko vody odtečie) pri známej intenzite dažďa. Sami si môžete nasimulovať dážď a uvidíte, koľko a ako rýchlo odtečú spadnuté zrážky zo svahu.

Viac info

Medzinárodný deň Dunaja 2023 – program, mapa (.pdf, 5,8MB)

https://www.facebook.com/shmu.sk