CVTI SR, Konferencia / Bratislava

Medzinárodná konferencia DRIVEN

Navrhovanie modelu auta. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Medzinárodná konferencia predstaví výsledky projektu DRIVEN v rámci programu Erasmus+, ktorého cieľom bolo prispieť k vybudovaniu vzdelanej skupiny ľudí schopných aktívnym prístupom docieliť proces zlepšovania procesov pri výrobe vozidiel, ktoré budú mať menej negatívny vplyv na životné prostredie.

Kedy a kde sa konferencia DRIVEN uskutoční

Medzinárodná konferencia na tému „Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive“ sa uskutoční 7. 6. 2023 v budove CVTI SR (Lamačská cesta 8A, miestnosť 235) v Bratislave.

Registrácia

Cieľ konferencie

Cieľom záverečného podujatia je diseminácia získaných informácií a prezentovanie dosiahnutých výsledkov v rámci projektu DRIVEN širšej odbornej komunite, ako aj podpora dialógu medzi projektovými partnermi, príslušnými ministerstvami a inštitúciami v SR zameranými na problematiku obehového hospodárstva.

O konferencii

Pre neustále zefektívňovanie procesov pri výrobe dopravných prostriedkov sú potrebné nové vedomosti a zručnosti. Z tohto dôvodu je potrebné organizovať školenia a zvyšovať povedomie v tejto oblasti. Projekt svojím obsahom a zameraním na kombináciu automobilového priemyslu a vyššie vzdelávanie pre ekologické a obehové hospodárstvo by mal zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu ľudí, ktorí budú schopní prispieť k ekologickým cieľom v automobilovom priemysle. Priority projektu sú definované berúc do úvahy environmentálne potreby pri príprave mladých ľudí pre priemysel.

Na podujatí vystúpia pozvaní hostia z inštitúcií, predstavitelia automobilového priemyslu SR, ako aj zástupcovia firiem a spoločností, ktorí predstavia osvedčené postupy z automobilového priemyslu poháňaného obehovým hospodárstvom.

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/medzinarodna-konferencia-driven/

Predbežný program

https://www.projectdriven.eu/