Výzva / celé Slovensko

Logická olympiáda 2024 – Registrácia

Logická olympiáda 2024

Logická olympiáda 2024. Zdroj: UNIPO


Toto podujatie už prebehlo.

Registráciu do súťaže vyhlásili spoločne Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove. V doterajších desiatich ročníkoch sa do súťaže zapojilo viac ako 28 000 nadaných žiakov z celého Slovenska.

Kto a ako sa môže zúčastniť

Do špecifickej súťaže sa môžu zaregistrovať záujemcovia zo škôl a tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a nadaní žiaci začlenení do klasických tried základnej školy/osemročných gymnázií.

Na registráciu je potrebné vyplniť elektronický formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke súťaže Logická olympiáda (logickaolympiada.sk).

Termín uzatvorenia registrácie žiakov do 12. ročníka Logickej olympiády bude dňa 30. januára 2024.

O súťaži

Súťaž sa začína školskými kolami v dvoch súťažných kategóriách – prvá je určená pre intelektovo nadaných žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl, druhá pre intelektovo nadaných žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií (žiakov do 15 rokov). Školské kolá logickej olympiády sa uskutočnia na zaregistrovaných školách v priebehu marca v roku  2024.

Samotná súťaž vyvrcholí po skončení školských kôl, a to celoslovenským finálovým kolom Logickej olympiády na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktoré bude prebiehať v dvoch častiach. Obsahom prvej časti bude riešenie jednotlivých úloh zameraných na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie. Po ukončení testovania pripravujú organizátori pre finalistov druhú časť súťaže, ktorá nahradí doterajšie workshopy pre nadaných žiakov.

Viac info

http://www.logickaolympiada.sk/za-ala-sa-registracia-do-12.-ro-nika-logickej-olympiady-intelektovo-nadanych-deti-2024.html