Výzva / celé Slovensko

Lifbee Academy – Nauč sa podnikať v biotechnológiách

Plagát podujatia: Lifbee Academy – Nauč sa podnikať v biotechnológiách

Toto podujatie už prebehlo.

Získaj odvahu stať sa priekopníkom v Biotech komunite!

Program Lifbee Academy prebieha počas týždňa online formou. Sobotné celodňové stretnutia uskutočňujeme 1x za mesiac pri osobnom stretnutí v Bratislave. Nie je však nevyhnutné, aby všetci účastníci boli fyzicky prítomní, pokiaľ im to vzdialenosť alebo iná životná situácia neumožní vedia sa k nám pripojiť online.

Kto sa môže prihlásiť?

Vysokoškoláci, PhD. študenti, absolventi a mladí profesionáli.

Program je vhodný pre ľudí z prírodovedných odborov, ktorí si chcú vyskúšať interdisciplinárnu spoluprácu, vytvoriť vlastný projekt a aktívne využívať nadobudnuté poznatky zo svojho odboru, alebo začať podnikať. Taktiež je vhodný pre ľudí z iných odborov ako marketing, IT, dizajn, biznis, manažment ale aj iné, ktorým sú blízke témy ľudského zdravia a environmentálnej udržateľnosti a chceli by v tomto odvetví podnikať

Dokedy sa môžem prihlásiť

Posledná šanca prihlásiť sa do Lifbee Academy je do 20. 5. 2023  na https://www.lifbee.com/prihlaska

Čo ťa čaká v Lifbee Academy?

  • Prednášky z oblasti biznisu, tvorby produktu a  biotechnologického priemyslu.
  • Biotechnológie a spoločensky zodpovedné podnikanie
  • Vlastný tím a inovačný inkubátor.
  • Reálny proces tvorby produktu

Viac info

https://www.lifbee.com/lifbee-academy