CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Je nám teplo: riziká globálneho otepľovania


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 27.  júla o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Pozývame vás na letný špeciál vedeckej kaviarne, kde sa budeme venovať vysokým teplotám, problematike zmeny klímy a hodnoteniu jej dosahov. Čo nás ešte čaká v rámci klimatologických extrémov? O koľko sa zvýšila teplota na Zemi a aké dôsledky to môže mať na náš život? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 26. 7. 2023.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

Mgr. Jozef Pecho vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V rokoch 2005 až 2011 pôsobil a od roku 2016 znovu pôsobí ako klimatológ odboru klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pracoval ako odborný pracovník v Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR v Prahe.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.

Táto prednáška je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy budú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.