Iné / celé Slovensko

IT Fitness Test 2023

Banner podujatia IT Fitness test

Toto podujatie už prebehlo.

12. ročník najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku

IT Fitness Test 2023 je najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností s dlhoročnou tradíciou. Za uplynulých jedenásť rokov si prostredníctvom neho overilo úroveň svojich digitálnych zručností už viac ako 400-tisíc respondentov.

  • Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku s 400 000 riešiteľmi.
  • Overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnych zručností.
  • Poskytuje reálny obraz o tom, aké IT znalosti naši žiaci a študenti majú.
  • V teste sa nedá podvádzať, je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí.
  • Zábavná a záživná forma IT vzdelávania.

Kedy

Testovanie s možnosťou získať certifikát a súťažiť o vecné ceny prebieha do 31. októbra 2023.

Na spustenie testu nepotrebujete žiadnu špeciálnu prípravu. Jediné, „must have“ je približne 45-60 minút sústredenej koncentrácie. Pre žiakov základných škôl je dostupná verzia s dvadsiatimi testovacími otázkami. Pre študentov vyšších ročníkov, učiteľov a ďalších respondentov je pripravený súbor dvadsiatich piatich otázok, ktoré overia úroveň ich digitálnych zručností! Náhodné typovanie odpovedí k úspešnému skóre nepomôže – počas vypĺňania testu je povolené použiť akékoľvek dostupné online zdroje a nástroje.

Viac info

https://itfitness.sk/

https://www.facebook.com/itfitnesstest