Iné / celé Slovensko

IT Fitness Test 2023

Banner podujatia IT Fitness test

12. ročník najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku

IT Fitness Test 2023 je najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností s dlhoročnou tradíciou. Za uplynulých jedenásť rokov si prostredníctvom neho overilo úroveň svojich digitálnych zručností už viac ako 400-tisíc respondentov.

  • Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku s 400 000 riešiteľmi.
  • Overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnych zručností.
  • Poskytuje reálny obraz o tom, aké IT znalosti naši žiaci a študenti majú.
  • V teste sa nedá podvádzať, je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí.
  • Zábavná a záživná forma IT vzdelávania.

Kedy

Testovanie s možnosťou získať certifikát a súťažiť o vecné ceny prebieha do 31. októbra 2023.

Na spustenie testu nepotrebujete žiadnu špeciálnu prípravu. Jediné, „must have“ je približne 45-60 minút sústredenej koncentrácie. Pre žiakov základných škôl je dostupná verzia s dvadsiatimi testovacími otázkami. Pre študentov vyšších ročníkov, učiteľov a ďalších respondentov je pripravený súbor dvadsiatich piatich otázok, ktoré overia úroveň ich digitálnych zručností! Náhodné typovanie odpovedí k úspešnému skóre nepomôže – počas vypĺňania testu je povolené použiť akékoľvek dostupné online zdroje a nástroje.

Viac info

https://itfitness.sk/

https://www.facebook.com/itfitnesstest