Workshop / celé Slovensko

IT Čajovňa – „IamRemarkable“

IT Čajovňa – "IamRemarkable"

Toto podujatie už prebehlo.

Vážené žiačky 2. stupňa základných škôl a žiačky stredných škôl, v rámci projektu IT Akadémia –  vzdelávanie pre 21.storočie Vás pozývame do našej ONLINE IT čajovne, na tému    

„IamRemarkable“ 

Interaktívny tréning na zlepšenie sebaprezentácie a vnímania vlastnej hodnoty. Workshop je globálny a pod záštitou firmy Google obieha celý svet. Od minulého roka ním prešlo vyše 140-tisíc ľudí a 90% z účastníkov potvrdilo zlepšenie schopnosti odprezentovať seba, prípadne svoje úspechy v nasledujúcich 3 mesiacoch. 

Platforma: ZOOM   

Len pre dievčatá 2. stupňa ZŠ a SŠ (ekvivalent OG).

Prihlasovacie údaje zašleme len prihláseným žiakom 15.12.2020 na zadaný email v prihláške (prosíme žiakov, aby si skontrolovali aj priečinok SPAM)

Prihlasovanie do 15.12.2020 

Prihlasovanie

Teší sa na Vás lektorka Lenka Hlinková, ktorá inšpiruje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Po 12 rokov práce na Slovensku a v Anglicku na pozíciách Digital Project Manager, Business Analyst a UX Designer založila akadémiu technických zručností Algorimtus. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards.

viac informácií