Seminár /

Informačný deň k Horizont 2020 na JLF v Martine


Toto podujatie už prebehlo.

Podujatie je zamerané na špecifické témy Horizontu 2020, ktoré boli vybrané pre oblasť lekárskych vied resp. lekárskych vied v prepojení na informačné technológie a materiálové technológie.
Prednášať budú pracovníci CVTI SR, ktorí pôsobia ako národné kontaktné body pre vybrané obasti.
 

V čase od 9:30 do 10:00 prebehne registrácia účastníkov.

Program