CVTI SR, Iné / celá Európa

Informačný deň Horizont Európa – Klaster 1: Zdravie

Informačný deň Horizont Európa – Klaster 1: Zdravie

Toto podujatie už prebehlo.

V súvislosti s výzvami v rámci programu Horizont Európa organizuje Komisia 19. januára 2023 v online formáte oficiálny informačný deň, ktorý sa bude venovať predovšetkým tematickému zameraniu výziev.

Kedy a ako sa podujatie uskutoční

Online dňa 19. januára 2023 od 9.00 cez stránku https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview

Program

Prezentované budú výzvy v týchto tematických oblastiach/destináciách:

  • Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa spoločnosti
  • Život a práca v zdraviu prospešnom prostredí
  • Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobami
  • Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti
  • Plné využitie potenciálu nových nástrojov, technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť
  • Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne konkurencieschopného zdravotníckeho priemyslu

Program podujatia nájdete tu: https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/programme

Viac info

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview