Seminár /

Informačný deň Akcie MSCA v Horizonte 2020


Toto podujatie už prebehlo.

Informačný deň Akcie Marie Skłododwska Curie na témy Akcie MSCA v Horizonte 2020.

Registrácia a Program