Workshop / Danišovce

#IBtrebažiť – Informačnú bezpečnosť nestačí učiť, treba ju žiť

Zločinci majú v merku predovšetkým herné štúdiá, vývojárov a distribútorov. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Digitalizácia a hrozby v online svete napredujú rýchlejšie ako schopnosti tradičného vzdelávacieho systému a podfinancovaného školstva. Ak nepodá pedagógom pomocnú ruku súkromný sektor a odborníci, priepasť sa bude zväčšovať.

V projekte #IBtrebažiť budú zapojené priamo dve desiatky učiteľov stredných škôl zo Slovenska. V spolupráci s profesionálmi kyberbezpečnosti vzniknú na pilotnom workshope modelové hodiny informačnej bezpečnosti.  Učitelia následne takúto hodinu „odučia“ pre svojich kolegov na škole, a samozrejme, ako vyučovacie hodiny. Projekt sa bude následne multiplikovať a šíriť ďalej, prípadne po dohode s riaditeľom školy môže byť modelová hodina súčasťou aktualizačného vzdelávania.

Pre koho je projekt #IBtrebažiť určený

Projekt je určený pre učiteľov stredných škôl zo Slovenska, ktorí vyučujú informačnú alebo kybernetickú bezpečnosť, zaoberajú sa bezpečnosťou na internete alebo podobnými témami. 

Kedy a ako sa môžem zúčastniť

Projekt bude prebiehať 11. – 14. mája 2023 vo Vzdelávacom stredisku UPJŠ Danišovce.

Prihlásiť sa môžete cez formulár https://forms.office.com/e/H6suaTr2KS.

Cieľ projektu #IBtrebažiť

Cieľom pilotného projektu je zabezpečiť účasť učiteľov s rôznymi aprobáciami, aspoň minimálnymi skúsenosťami vo výuke informačnej alebo kybernetickej bezpečnosti a potenciálom rozvoja spolupráce.

Lektori

Mgr. Marek Zeman, PhD., CRISC, vedecký pracovník
Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
člen OZ Preventista, združenie pre bezpečnosť a prevenciu

PaedDr. Katarína Valičková, MBA, LL.M. (metodička)
člen OZ Preventista, združenie pre bezpečnosť a prevenciu

didaktika a práca s učiteľmi Mgr. Silvia Štepánková, učiteľka informatiky, lektorka Hejného metódy

Program a viac info

https://cyberawareness.sk/projekt/