Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Z kyberbezpečnostnej hry sa stáva tréningová platforma

VEDA NA DOSAH

Od novembra je prístupná pre firmy, inštitúcie a školy.

Dieťa na internete. Koncept kyberbezpečnosti. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Desaťtisíc chýbajúcich odborníkov, učiteľov a profesionálov v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku je akútnou výzvou na všetkých úrovniach. Inštitúcie a firmy sa preto spájajú a hľadajú talenty.

Prvý ročník slovenskej kyberbezpečnostnej hry CyberGame trval desať týždňov a registrovalo sa doň viac ako tisícdvesto účastníkov. Podľa hodnotenia zástupcov IT segmentu a odborných novinárov sa CyberGame stala IT projektom roka 2022. Dvadsiaty ročník IT Gala ocenil originalitu, atraktívny formát a kvalitnú komunikáciu súťaže.

Od novembra je dostupnejšia

Vzhľadom na mimoriadny záujem je v novembri kyberbezpečnostná hra CyberGame prístupná pre firmy, inštitúcie aj školy. Zo súťažnej hry sa tak stane tréningová platforma kybernetickej bezpečnosti s rôznymi úrovňami náročnosti.

Odborný garant súťaže Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT pripravil na november desiatky úloh v rôznych hracích vetvách a sprístupní komunikačný kanál pre často kladené otázky.

„Plánujeme aktívne vyžívať CyberGame ako tréningovú platformu pre firmy a inštitúcie, priebežne ju aktualizovať a trikrát do roka ju otvoriť pre záujemcov,“ uviedol Rastislav Janota, riaditeľ NCKB SK-CERT.

Sprístupnenie uvedenej tréningovej platformy urýchlila požiadavka firiem, aby sa mohli zúčastniť na takejto kyberbezpečnostnej súťaži. Ako prvá sa prihlásila spoločnosť Východoslovenská energetika Holding (VSE Holding). „Kybernetická bezpečnosť je náročná a komplexná téma, ale nemôžeme to opakovať mentorským spôsobom. Musíme hľadať spôsoby, ako ukázať príťažlivé a atraktívne stránky tejto profesie a nadchnúť nových kolegov,“ hovorí Diana Legdanová, vedúca úseku bezpečnosti VSE Holding.

Máte záujem?

Každá organizácia, ktorá o to požiada písomne, dostane prístup do hráčskeho rozhrania. Následne sa doň môžu prihlásiť zamestnanci a vyskúšať si úlohy kyberbezpečnostných odborníkov. CyberGame sa dá poňať ako súťaž profesionálov, ale aj exkurzia záujemcov. Prvý ročník ukázal, že medzi hráčmi sa našli výnimočné talenty, a to dokonca bez predchádzajúcich skúseností v kybernetickej bezpečnosti.

Ak máte záujem o tréningovú platformu CyberGame, prístup si môžete vyžiadať na e-mailovej adrese cybergame@nbu.gov.sk.

Zdroj: TS CyberGame

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky