CVTI SR, Seminár, Workshop / Žilina

Horizont Európa – bližšie k vám! – Žilina

Plagát podujatia: Horizont Európa – bližšie k vám! – Žilina

Horizont Európa – bližšie k vám! – Žilina. Zdroj: FB Národný koordinátor programu EÚ Horizont Európa


Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu pripravila v spolupráci so slovenskými univerzitami podujatie Horizont Európa – bližšie k vám! Ide o podujatie, ktoré bude v piatich slovenských mestách a jeho cieľom bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa.

Kedy a kde sa podujatie „Horizont Európa – bližšie k vám!“ uskutoční

Podujatie sa uskutoční v dňoch 19. – 20. októbra 2023 v priestoroch Žilinskej univerzity, Univerzitná 8215/1, Žilina.

Na podujatie je potrebná registrácia, ktorú nájdete v spodnej časti stránky eraportal.sk.

Pre koho je podujatie určené

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. Digital Europe alebo COST a taktiež aj zástupcovia Výskumnej a inovačnej autority (VAIA).

Program podujatia

V prvý deň predstavíme program, jeho jednotlivé klastre a oblasti, ako aj plánované a aktuálne otvorené výzvy na predkladanie projektových zámerov.

Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet, príp. ako nájsť projektových partnerov. 

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom Excel tabuľky).

Následné podujatie sa uskutoční v dňoch 8. – 9. novembra 2023 v Nitre a sériu ukončíme dňa 22. novembra 2023 v Bratislave.

Viac info

Program podujatia Horizont Európa – bližšie k vám! – Žilina (.pdf, eraportal.sk)

https://eraportal.sk/podujatia/horizont-europa-blizsie-k-vam-zilina/