Workshop / Hrochoť

Hasenie lesných požiarov v rámci projektu Silvanus

Dron lokalizuje lesný požiar. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Technická univerzita vo Zvolene Vás pozýva na jedinečný workshop a demonštráciu hasenia lesných požiarov v rámci projektu Silvanus.

Na čo sa môžete tešiť

Súčasťou bude DEŇ PLNÝ PRAKTICKÝCH UKÁŽOK V TERÉNE spojených s monitorovaním, detekciou a hasením lesných požiarov za pomoci moderných technológií, ako kamerové systémy, drony, roboty a tiež simulácia postupov hasenia lesných požiarov s použitím pozemnej a leteckej hasičskej techniky a informačnej podpory (GIS).

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

25. apríla 2023 od 8.30 do cca 12.00 hod., v Biosférickej rezervácii Poľana  Lesná správa Kyslinky (mapa). Počas celej akcie sa budeme pohybovať najmä vo vonkajšom prostredí. Vybavte sa teda, prosím, pevnou obuvou a teplým oblečením, prípadne dáždnikmi či pršiplášťami proti dažďu. Občerstvenie na mieste bude zabezpečené. 

Z organizačných dôvodov, prosím, potvrďte vašu účasť spolu s ŠPZ vozidla do piatka 21.4.2023 do 12:00 hovorcovi Technickej univerzity vo Zvolene, Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D., na lichy@tuzvo.sk alebo +421 918 989 805.

Čo vám spolu s odborníkmi predstavíme

  • Špeciálneho hasičského robota, ktorý hasil aj známy Notre Dame v Paríži. Po prvý krát bude na Slovensku nasadený v lesnom prostredí. Ukážeme vám, ako evakuuje zraneného človeka, pomáha odstraňovať prekážky, či vytvára vodnú clonu aby ochránil hasičov.
  • Pozriete si spoluprácu viacerých dronov pri monitoringu ohrozeného územia a vyhodnocovaní získaných informácií.
  • Ukážeme vám softvér a technológiu GINA, vďaka ktorej majú hasiči prehľad o svojom pohybe náročným terénom a využívajú aktuálnu mapu územia v reálnom čase pomocou dronov.
  • Zavedieme vás do veliaceho centra hasičského zásahu, kde vám odprezentujeme modernú informačnú podporu veliteľa zásahu. Patrí k nej napríklad predikcia šírenia požiaru v reálnom čase, mapy sprístupnenia územia, dostupných vodných zdrojov či cestnej siete.
  • Predstavíme vám vyvíjanú mobilnú aplikáciu, ktorá umožní obyvateľom v reálnom čase pomôcť s detekciou a ohlasovaním požiaru prostredníctvom svojho mobilu.

K dispozícii vám budú odborníci a autori slovenskej pilotnej štúdie projektu Silvanus

  • Prof. Ing Andrea Majlingová z TUZVO je hlavnou koordinátorkou pilotnej štúdie a expertkou na manažment rizík výskytu lesných požiarov. Zaoberá sa využitím nástrojov geografických informačných systémov a počítačom podporovaného modelovania.
  • Ing. Zoltán Balogh, PhD., z Ústavu informatiky SAV je, okrem iného, odborníkom na tvorbu mobilných aplikácií, ktoré zapájajú obyvateľstvo do ohlasovania mimoriadnych udalostí na území Slovenska.
  • Ing. Simona Kalinovská zo spoločnosti 3MON, vám priblíži moderné trendy v prevencii a hasení požiarov s použitím umelej inteligencie. Predstaví tiež najmodernejšie technológie, akým je napríklad hasičský robot, či špeciálne hasiace zmesi určené pre lesné požiare.
  • Ing. Peter Košík, PhD., z OZ Plameň je zástupca dobrovoľných hasičov, ktorí sa priamo zúčastňujú na riešení projektu, identifikácii problémov z praxe a vývoji riešení a výcvikových materiálov pre hasičské jednotky.

Viac info

https://kpo.tuzvo.sk/sk/predstavenie-projektu-silvanus