Konferencia /

Hadron Structure 2015


Toto podujatie už prebehlo.

Konferenciu organizujú Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovesnká fyzikálna spoločnosť. Medzi hlavné témy patria napríklad: hadronová spektroskopia, modely štruktúr hadrónov, zrážky ťažkých iónov, fyzika LHC a budúce urýchľovače. Ak sa chcete o podujatí dozvedieť viac, informácie nájdete na www.dthph.sav.sk