Konferencia / Žilina

Geosyntetika 2023

Technológia spevňovania svahov geomrežou. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline pre vás pripravuje 14. ročník úspešnej konferencie Geosyntetika 2023.

Termíny

Konferencia Geosyntetika 2023 sa uskutoční v dňoch 9. – 10. februára 2023 v Žilinskej univerzite, Univerzitná 8215/1, Žilina.

Pre registráciu na konferenciu Geosyntetika 2023 použite pdf formulár. Termín registrácie a zaplatenia registračného poplatku je do 3. februára 2023.

Tematické okruhy konferencie

  • Projekty stavieb s využitím geosyntetických materiálov.
  • Nové geosyntetické výrobky a materiály, ich vlastnosti a použitie v praxi.
  • Stav technických predpisov a pripravované nové štandardy pre oblasť geosyntetiky.
  • Skúsenosti z realizovaných stavieb s použitím geosyntetiky.
  • Kvalitatívne požiadavky pri prácach s geosyntetikou, manažment kvality dopravných a environmentálnych stavieb.
  • Výsledky výskumu a vývoja v oblasti geosyntetiky, vzdelávania odborníkov a študentov.

Viac info

https://www.geosyntetika.sk/sk/

Program konferencie (.pdf, www.geosyntetika.sk)