Výstava / Bratislava

Geológia a jej význam pre spoločnosť

Fotografia z výstavy: Geológia a jej význam pre spoločnosť

Geológia a jej význam pre spoločnosť. Zdroj: SNM

Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum (SNM – PM) v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra otvorilo novú výstavu s názvom Geológia a jej význam pre spoločnosť.

Možno si to ani neuvedomujeme, ale každodenný život človeka je od práce geológa priamo závislý. Bez nerastných surovín by neboli mobilné telefóny a počítače, nestavali by sa domy či cesty. Nevedeli by sme, kde budovať termálne kúpalisko, kde realizovať vrt na vodu. Alebo kde raziť tunel alebo kde pre nevhodné podložie radšej nič nestavať. Práca geológa je taká širokospektrálna a pritom pre väčšinu ľudí neznáma.

Kedy a kde sa výstava Geológia a jej význam pre spoločnosť koná

Výstava je pre návštevníkov prístupná od 14. marca 2024 do 12. mája 2024 v sídelnej budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Cieľ výstavy

Primárnym cieľom výstavy je priblížiť publiku rôznorodosť a dôležitosť geologickej služby pre spoločnosť. Návštevník si môže na viac ako tridsiatich plagátoch podrobne preštudovať prácu všetkých oddelení Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, zoznámiť sa s mapovým portálom či inými webovými službami ŠGÚDŠ, ako aj preštudovať si literatúru z jeho vydavateľstva. Výstavu dopĺňa mikroskopický kútik a jedinečné kusy minerálov a skamenelín z depozitárov SNM – PM. Návštevníci si môžu oddýchnuť pri videu dokumentujúcom prácu geológov v teréne a laboratóriu.

Viac info

https://www.snm.sk/…geologia-a-jej-vyznam-pre-spolocnost