Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Albánsku objavili obrovské ložisko vzácneho bieleho vodíka

VEDA NA DOSAH

Pravdepodobne ide o doteraz najväčší zdroj prírodného vodíka na svete.

Monitorovanie plynu v hĺbke 1000 m v bani Bulqizë v Albánsku.

Monitorovanie plynu v hĺbke 1 000 metrov v bani Bulqizë v Albánsku. Zdroj: Université Grenoble Alpes, autor: L. Truche

Vodík, najrozšírenejší prvok na Zemi, sa považuje za jedno z potenciálnych riešení klimatickej krízy. Jeho spaľovaním nevznikajú žiadne emisie oxidu uhličitého, samotná výroba vodíka však nie je až taká čistá. Na to, aby sme ho mohli používať, musíme ho od nečistôt najprv oddeliť. Vodík sa získava napríklad z fosílnych palív takzvanou parnou reformáciou. Ide o proces výroby plynu – v tomto prípade vodíka a oxidu uhoľnatého (CO) – pomocou reakcie uhľovodíkov s vodou. Takáto výroba vodíka ako nosiča energie si teda sama vyžaduje vynaloženie energie a vytvára emisie oxidu uhličitého (CO2).

Vodík v geologických štruktúrach

Energetický priemysel preto vkladá veľké nádeje do prírodného bieleho vodíka, ktorý je považovaný za akýsi svätý grál. Biely vodík je vodík zachytený v geologických štruktúrach hlboko pod zemou. Podľa vedcov aj predstaviteľov energetického priemyslu predstavuje čistú alternatívu. Preto sa priemysel v posledných rokoch sústreďuje na jeho získanie.

Minulý rok bolo v hĺbke 1 100 metrov pod zemou objavené ložisko 15-percentného bieleho vodíka v Lotrinskej panve vo Francúzsku. Po bielom vodíku pátra napríklad spoločnosť Koloma, ktorej investorom je aj Bill Gates. Britská spoločnosť Getech zasa prispôsobuje softvér, ktorý bol vyvinutý na hľadanie ropy, na vyhľadávanie ložísk vodíka.

Najväčšie ložisko prírodného vodíka

Medzinárodnému tímu vedcov, okrem iného aj z IS Terre (Institut des Sciences de la Terre, Inštitútu vied o Zemi) na francúzskej Université Grenoble Alpes (UGA), sa teraz podaril mimoriadny nález. Pravdepodobne to bude doteraz najväčší zdroj prírodného vodíka, aký bol kedy objavený. O náleze informujú vedci v tlačovej správe na stránke univerzity a v štúdii, uverejnenej v medzinárodnom časopise Science.

Pohľad na baňu Bulqizë v Albánsku.

Pohľad na baňu Bulqizë v Albánsku. Zdroj: IS Terre, autor: B. Muceku

Tím objavil bohatý zdroj prírodného geologického vodíka, ktorý sa označuje aj ako zlatý vodík, v chromitovej bani Bulqizë v centrálnej časti Albánska. Nálezisko sa nachádza v blízkosti jedného z najväčších svetových ložísk chromitu, ktorý sa používa pri výrobe nehrdzavejúcej ocele.

Kilometer pod zemským povrchom

O prítomnosti vodíka v bani Bulqizë vedia vedci už od roku 1992, keď tu došlo k trom veľkým explóziám. Až teraz však medzinárodný tím na základe výpočtov stanovil množstvo a čistotu prítomného plynu. Analyzovali takzvanú vírivku, čo je bazén horúcej vody, ktorý sa nachádza takmer jeden kilometer pod zemským povrchom a do ktorého nepretržite prúdi plyn bohatý na vodík.

Bazén s rozlohou približne 30 štvorcových metrov ročne vylúči približne 11 ton vodíka s čistotou 84 percent. Na základe odobraných vzoriek vzduchu z iných šácht a kaverien výskumníci vypočítali, že sa v bani uvoľňuje celkovo približne 200 ton vodíka ročne.

Výskum a komerčné využitie

Vedci teraz skúmajú, ako by sa ložisko v albánskej bani dalo využiť na komerčné účely. Geologické podložie tak bude predmetom výskumu, ktorý má prispieť k ďalším poznatkom o bielom vodíku, okolo ktorého panuje stále veľa nezodpovedaných otázok.

Ako uvádza český portál oenergetice.cz, stále nie je celkom jasné, ako dochádza k tvorbe vodíka v hlbinách Zeme, ako migruje na povrch ani to, ako ho najlepšie získať. „Odpovede na tieto otázky budú mať zásadný význam pre pochopenie nákladov na ťažbu bieleho vodíka. Odhady naznačujú, že by mohol byť lacnejší ako vodík z fosílnych palív alebo z vody, existuje však mnoho výhrad.“

Perspektívny zdroj?

Prirodzený únik vodíka v albánskej bani Bulqizë naznačuje, že by sa hlboko pod zemou mohol nachádzať čistý a perspektívny zdroj vodíka, ktorý vznikol prírodnými geologickými procesmi. V porovnaní s celosvetovou produkciou vodíka v petrochemickom priemysle (100 miliónov ton ročne) je množstvo namerané v bani malé.

Napriek tomu pravdepodobne ide o doteraz najväčšie objavené ložisko bieleho vodíka na svete. Výskumy v tejto oblasti naznačujú, že by podobných ložísk na svete mohlo byť viac, ako sa dosiaľ predpokladalo.

Prínos do výskumu bieleho vodíka

Vodík sa v Bulqizë nachádza v dobre identifikovanej zlomovej zóne. Ťažbou chromitu došlo k prevŕtaniu ložiska, čo viedlo k úniku vodíka na viacerých miestach v hlbších tuneloch. Chromitová baňa Bulqizë tak predstavuje aj cenný zdroj poznatkov o prírodnom vodíku. Vďaka priamemu prístupu k podpovrchovým vrstvám môže priniesť nové poznatky o tom, ako sa plyn tvorí a hromadí.

Biely vodík nie je obnoviteľný

Laurent Truche, geochemik z UGA, ktorý sa podieľal na meraniach, sa domnieva, že ložisko vodíka v Albánsku môže obsahovať len 5 000 až 50 000 ton vodíka. V takom prípade by nešlo o dostatočne veľké množstvo vhodné na komerčné využitie.

Francúzske Národné vedecko-výskumné centrum (Centre national de la recherche scientifique, CNRS), štvrtá najväčšia výskumno-vývojová organizácia na svete a najväčšia v Európe so sídlom v Paríži, uviedlo: „Zatiaľ je príliš skoro na to, aby sme mohli povedať, či prírodný vodík zaujme významné miesto v našom energetickom mixe, alebo zostane len akousi kuriozitou. Zároveň zdôrazňujeme, že prírodný vodík nie je obnoviteľným zdrojom.“

Zdroj: Université Grenoble Alpes, H2 News, oenergetice.cz, slovgas.sk, Quark

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky