CVTI SR, Súťaž / celé Slovensko

Fyzika v našom živote – videosúťaž

Banner podujatia: Fyzika v našom živote – videosúťaž

Toto podujatie už prebehlo.

Otvorená výzva na predkladanie študentských prác.

Kde všade v každodennom živote môžeme nájsť fyzikálne javy? Vo vašom školskom kolektíve si vyberte jeden fyzikálny jav a pokúste sa nájsť, kde sa s ním môžete stretnúť vo vašom okolí alebo pri vašich každodenných činnostiach. Spoločne s pedagógom natočte o tom krátke video, kde tento jav zrozumiteľne vysvetlíte tak, aby ho pochopili vaši rovesníci.

Vážení pedagógovia, pripravili sme pre vás a vašich študentov doplnkovú vzdelávaciu aktivitu. Cieľom je podporiť samostatné kritické myslenie a prostredníctvom výzvy Fyzika v našom živote tak umožniť študentom a pedagógom vytvoriť vlastný experiment zameraný na demonštráciu fyzikálnych javov. ZCV Aurelium vyhlasuje súťaž o najlepšie vysvetlenie vedeckých tém vo forme videa.

Ako a dokedy sa môžem zapojiť

Vyberte si jeden fyzikálny zákon zo zoznamu tém. S pomocou vášho pedagóga vymyslite, ako by mohol daný fyzikálny zákon fungovať v bežnom živote. Premýšľajte nad tým, kde sa s daným javom môžete stretnúť a počas vyučovania vymyslite nápadité video, kde tento jav vysvetlíte a názorne predvediete.

Tematické okruhy

 • Statická elektrina
 • Termodynamika
 • Hydraulika
 • Perpetuum mobile
 • Čierne diery
 • Dynamo
 • Solárna energia
 • Veterná energia
 • Archimedov zákon
 • Pascalov zákon
 • Zákon zachovania hybnosti
 • Teória chaosu
 • Gyroskop

Natočte video max 1-4 min na váš mobilný telefón alebo iné záznamové médium. Video upravte a spracujte tak, aby ste boli s výsledkom spokojní.

Váš pedagóg pošle video emailom prostredníctvom domény www.wetransfer.com alebo www.uloz.to na adresu: aurelium@cvtisr.sk.

Termín zaslania videa: najneskôr do: 30. októbra 2021 (vrátane)

Viac info

https://aurelium.sk/fyzika-v-nasom-zivote-otvorena-vyzva-na-predkladanie-studentskych-prac/

Študentská súťaž o cenu Aurelia (pdf)

Prihláška na stiahnutie (pdf)

Štatút súťaže na stiahnutie (pdf)