CVTI SR, Seminár / celé Slovensko

Fotonika 2021

Podujatie: Fotonika 2021

Toto podujatie už prebehlo.

16. Výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra CVTI SR

Zameranie seminára

Prezentácia a diskusia najdôležitejších výstupov projektov a laboratórií MLC CVTI SR a ich projektových partnerov za rok 2020, perspektívy a plánovanie činnosti na rok 2021.

Ako sa pripojím

Online cez Zoom.

Zoom Meeting ID: 813 9432 7197
Passcode: 702508
Link: https://us02web.zoom.us/j/81394327197?pwd=OUxUTlFXa2t1MyswWWpnVEZHWmhUUT09

Program

Piatok, 12.2.2021

  • 09.00 – 09.05 Otvorenie semináru Fotonika 2021 (F. Uherek)

 

  • 09.05 – 09.35 Oddelenie biofotoniky
  • 09.05 – 09.25 Aktivity oddelenia a laboratórií v r.2020 (A. Marček Chorvátová, A. Mateašik, D. Chorvát)
  • 09.25 – 09.35 Diskusia

 

  • 09.35 – 10.30 Oddelenie laserových technológií
  • 09.35 – 10.15 Aktivity oddelenia a laboratórií v r. 2020 (J. Chovan, J.Bruncko, D. Velič, A. Vincze, D. Haško, M. Držík)
  • 10.15 – 10.30 Diskusia

 

  • 10.30 – 10.45 Prestávka

 

  • 10.45 – 11.30 Spolupracujúce organizácie
  • 10.45 – 11.15 Aktivity partnerov a spolupracujúcich organizácií v r. 2020 (I. Bugár, D. Lorenc, J. Priesol, A. Kuzma)
  • 11.15 – 11.30 Diskusia

 

  • 11.30 – 12.00 Projekty a perspektívy rozvoja
  • 11.30 – 11.40 Nové domáce a medzinárodné projekty
  • 11.40 – 12.00 Diskusia o perspektívach rozvoja MLC CVTI SR

 

  • 12.00 – 12.05 Záver semináru

Organizátor

Centrum vedecko-technických informácií SR, Medzinárodné laserové centrum (MLC CVTI SR)

Odborný garant: prof. František Uherek
Organizačný výbor: F. Uherek, D. Chorvát, A. Marček Chorvátová, M. Držík

Cena

Účastnícky poplatok za seminár: bez poplatku