Konferencia / Košice

FITS 2024: Batériové technológie na Slovensku

Konferencia FITS 2024: Batériové technológie na Slovensku

FITS 2024: Batériové technológie na Slovensku. Zdroj: ZSVTS


Toto podujatie už prebehlo.

Dovoľujeme si Vás pozvať na celozväzové podujatie „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024 (FITS ´24)“, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

O FITS

Podujatie FITS má za cieľ poskytnúť priestor odborným príspevkom prinášajúcim informácie, skúsenosti a príklady úspešnej realizácie v danej oblasti. Zároveň poskytuje diskusný priestor pre zástupcov vedy, výskumu, techniky, vzdelávania a praxe.

Účasť na konferencii je prínosom pre všetkých inžinierov a technikov v rôznych pracovných pozíciách, výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej správy a všetkých, ktorí majú blízko k vede, technike a technickým inováciám.

Kedy a kde sa FITS 2024 uskutoční

Podujatie sa bude konať 14. marca 2024 v Congress Hotel Centrum v Košiciach.

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky do 11.03.2024.

Téma

Ústredná téma FITS 2024 má názov Batériové technológie na Slovensku. Súčasťou podujatia je slávnostné odovzdávanie ocenení ZSVTS.

Program

Program Batériové technológie na Slovensku (.pdf)

Organizátor

Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS) organizuje v roku 2024 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (MŠVVaM SR).

Viac info

https://www.facebook.com/…id=100069145983557

https://www.zsvts.sk/

FITS 2024: Záväzná prihláška (.pdf)

Program Batériové technológie na Slovensku (.pdf)