CVTI SR, Festival / celé Slovensko

Festival vedeckých filmov 2020 – TVT 2020

FVF 2020

Toto podujatie už prebehlo.

7. ročník Festivalu vedeckých filmov (FVF) sa tento rok výnimočne uskutoční ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Témou siedmeho ročníka FVF bude Svetelné znečistenie… Čo nám hrozí?

Túto otázku si kladie čoraz viac ľudí. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli tejto téme venovať v rámci tohtoročného FVF 2020. Na podujatí budú streamované dva vedecké dokumentárne filmy o problémoch s nadbytočným svetlom.
Strata prirodzenej tmavej oblohy ovplyvňuje mnoho oblastí ľudského života a čím ďalej, tým viac sa vynárajú otázky o hrozbách svetelného smogu a jeho dopade na náš organizmus. Odpovede na ne budeme hľadať v dokumentárnych filmoch a následných diskusiách s odborníkmi.

Dokumentárne filmy premietané na festivale a následné diskusie s odborníkmi priblížia divákom problematiku straty prirodzenej tmavej oblohy a s tým súvisiace otázky, ktoré sa postupne vynárajú v jednotlivých oblastiach života.

 

Temná strana svetla (DE / 2009)

Premietanie o 16:00

Nemecký dokument je venovaný hrozbám umelého svetla, ktoré je zodpovedné za úhyn obrovského množstva hmyzu, negatívne ovplyvňuje sťahovanie vtákov a komplikuje život zvieratám v našom okolí. Prebytočné svetlo z nesprávne nainštalovaných lámp a reklamných pútačov má samozrejme nepriaznivé účinky aj na nás samotných. Spôsobuje totiž ľudom psychosomatické problémy.

 

Po filme bude nasledovať moderovaná diskusia s uznávaným vedcom, vedúcim Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prof. RNDr. Michalom Zemanom, DrSc., ktorý ako expert na svetelnú kontamináciu priblíži problematiku nadbytočného svetla. Z pozície odborníka na výskum hmyzu vám vedecký pracovník Ústavu zoológie SAV Mgr. Marek Semelbauer, PhD. vysvetlí negatívne dopady svetelného znečistenia na prírodu.

 

Vo svetle noci (SK / 2020)

Premietanie o 18:00

Premiéra autorského filmu Mateja Poka z produkcie CVTI SR. Svetelné znečistenie je globálny problém dnešnej spoločnosti, ktorý z roka na rok narastá. Vedecký dokumentárny film zisťuje jeho stav priamo na Slovensku. Pomenúva problémy, ktorým celý deň, ale aj počas noci čelíme, a hľadá možné riešenia, ako neustálej žiare reflektorov uniknúť.

 

Do diskusie po premietaní prijali pozvanie dvaja hostia. Popredný astronóm a astrofyzik doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., ktorý pôsobí na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie so zameraním na malé telesá Slnečnej sústavy. Stále väčšiu podobnosť dňa s nocou, teda účinky vystavenia sa 24-hodinovému svetlu vysvetlí MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie, ktorý pôsobí v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE).

 

Link na živé vysielanie: https://archive.tp.cvtisr.sk/livestreams.php?str=147960E8M92OSY37##videoplayer

 

Počas oboch prednášok bude možné klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido, alebo na stránke www.sli.do po zadaní hesla: tyzdenvedy

 

Všetky potrebné informácie nájdete na webe https://fvf.cvtisr.sk/