Výzva / celé Slovensko

Falling Walls Lab Slovakia 2024 (FWLS 2024) – prihlasovanie

Slovenská víťazka Falling Walls Lab Slovakia Monika Janíková. Zdroj: UK v Bratislave

Slovenská víťazka Falling Walls Lab Slovakia Monika Janíková. Zdroj: UK v Bratislave


Toto podujatie už prebehlo.

Falling Walls Lab je jedinečná príležitosť a formát súťaže pre študentov, mladých vedcov a inovátorov prezentovať svoju inovatívnu či prelomovú ideu, projekt alebo výsledok.

Po predchádzajúcich šiestich úspešných ročníkoch národného podujatia v rámci celosvetového prestížneho formátu Falling Walls Lab sa uskutoční v tomto roku podujatie FWLS 2024 ako súčasť Európskej noci vedy 2024.

Víťaz národného podujatia získava letenku do Berlína a možnosť prezentovať svoj príspevok na svetovom finále pred porotou tvorenou nositeľmi Nobelovej ceny a inými významnými vedcami a inovátormi. Víťaz získa aj vstup na prestížnu Falling Walls Conference.

Dokedy a ako sa môžem prihlásiť

Prihlásiť príspevok na FWLS 2024 treba do 30. júna 2024 na stránke https://falling-walls.com/lab/apply/.

FWLS je súťaž mladých vedcov na Slovensku organizovaná v rámci prestížneho celosvetového podujatia Falling Walls Lab, ktorého finále sa uskutočňuje každoročne 8. novembra pri príležitosti výročia pádu berlínskeho múru 9. novembra 1989.

Kto sa môže prihlásiť

Do súťaže Falling Walls Lab Slovakia sa môžu prihlásiť študenti, doktorandi, mladí vedci, inovátori, umelci, podnikatelia, pedagógovia a profesionáli. Podmienkou je vek najmenej 18 rokov (v okamihu podania prihlášky) a splnenie najmenej jedného z nasledovných kritérií:

  • získanie titulu Bc. pred nie viac ako 10 rokmi,
  • získanie titulu Mgr./Ing. pred nie viac ako siedmimi rokmi,
  • získanie titulu PhD. pred nie viac ako piatimi rokmi,
  • študentka/študent zapísaní na štúdium na vysokej škole.

FWL podujatia vo všetkých krajinách sveta i svetové finále v Berlíne sa uskutočňuje v anglickom jazyku.

Viac informácií

http://fwlslovakia.sk/

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=12017