Workshop / Košice

Európsky deň jazykov

Banner podujatia: Európsky deň jazykov

Toto podujatie už prebehlo.

Po minuloročnej prestávke – spôsobenej druhou vlnou pandémie ochorenia covid-19 – sa opäť uskutoční populárny Európsky deň jazykov (EDJ). Cieľom podujatia je povzbudiť obyvateľov členských krajín Rady Európy, aby sa učili jazyky, lebo jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. EDJ sa oslavuje z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu každoročne od roku 2002.

Súčasťou tohtoročného EDJ bude aj špeciálna webová stránka s online aktivitami pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v období od 13. do 26. septembra 2021: https://www.studujsnami.sk/edj-home.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

16. septembra 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hod v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc.

Program bude rozdelený do troch samostatných blokov: od 8.00 do 10.00 hod. bude určený pre zaregistrovaných žiakov základných škôl, od 10.30 do 12.30 a popoludní od 13.00 do 15.00 hod. pre registrovaných študentov stredných škôl. V rámci jedného bloku sa na pripravených aktivitách zúčastní maximálne sto osôb vrátane pedagogického dozoru, organizátorov a partnerov.

Viac info

https://www.studujsnami.sk/edj-home