Prednáška, Výstava, Workshop / celé Slovensko

Európske dni archeológie 2022

Banner podujatia: Európske dni archeológie 2022 v SNM

Toto podujatie už prebehlo.

Európske dni archeológie 2022 sa konajú na niekoľkých miestach Slovenska – v múzeách na archeologických náleziskách, ale aj v online priestore. Po archeologických pamiatkach a expozíciách budú návštevníkov sprevádzať archeológovia, pamiatkari i múzejníci. Priamo v inštitúciách sú pripravené prednášky, tvorivé dielne a ďalšie programy pre verejnosť.

Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum sa aj v tomto roku zapája opäť do celoeurópskeho podujatia Európske dni archeológie, ktoré sa uskutoční v čase od 17. do 19. júna 2022 (piatok – nedeľa). Múzeum pozýva na zaujímavý program nielen širokú verejnosť, ale špeciálne aj rodiny s deťmi.

Kde sa podujatia uskutočnia

Program SNM – Archeologického múzea sa koná predovšetkým v priestoroch múzea na  Žižkovej ulici v Bratislave. V piatok o 17:00 sa uskutoční podujatie v exteriéri – prehliadka zaniknutého stredovekého hradu Čeklís a priľahlého cintorína v Bernolákove (stretnutie na lokalite). Archeológovia múzea, ktorí tu niekoľko rokov viedli archeologický výskum, predstavia výsledky priamo na tvári miesta. Okrem aktivít SNM sa konajú aj iné aktivity v rámci Slovenska, napr. v Bratislave, Nitre, Novej Bani, Krupine, Pezinku, Kežmarku, Martine, v Liptovskom Mikuláši.

Program Európskych dní archeológie 2022

Európske dni archeológie 2022 v SNM – Archeologickom múzeum

piatok 17. 6. 2022
16:00 Benediktínske kláštory na Slovensku, prednáška, archeológ Martin Hanuš
17:00 Prednáška spojená s prehliadkou pripravovanej výstavy Doba železná na Slovensku, archeológ Radoslav Čambal
17:00 Bernolákovo, Komentovaná prehliadka Hradu Čeklís a priľahlého cintorína s archeológmi Zdenom Farkašom, Igorom Chomom a Luciou Pilkovou

sobota 18. 6. 2022
Hry detí na archeológov v archeologickom pieskovisku; ako šermovali rímski vojaci, nádvorie múzea, počas celého dňa
11:00 Komentovaná prehliadka Archeologického múzea pre rodiny s deťmi Podivné predmety z minulosti a ako ich archeológovia vysvetľujú, s archeologičkou Annou Bajanovou
12:00 – 15:00 Tvorivé dielne, výroba medailónov so zvláštnymi výjavmi z halštatskej keramiky
15:00 Komentovaná prehliadka k výstave Poklady z Malých Karpát s archeológom Pavlom Jelínkom
16:00 Náboženstvo v dobe bronzovej, prednáša archeológ Pavol Jelínek

nedeľa 19. 6. 2022
Hry detí na archeológov v archeologickom pieskovisku; ako šermovali rímski vojaci, nádvorie múzea, počas celého dňa
11:00 Komentovaná prehliadka Archeologického múzea pre rodiny s deťmi Podivné predmety z minulosti a ako ich archeológovia vysvetľujú, s archeologičkou Annou Bajanovou
15:00 Komentovaná prehliadka k výstave Stĺp Marca Aurelia a Slovensko, s archeológom Vladimírom Turčanom
16:00 Komentovaná prehliadka k výstave LATERARIUS – Dejiny tehliarstva na Slovensku, s archeológom Petrom Nagyom

Devičie: vychádzka po náleze historickej cesty s rozprávaním o dejinách dopravy

Počas vychádzky uvidíte nález barokovej cesty s kamenným mostom, pričom cesta bola v týchto miestach spomínaná už v 12. storočí. Tiež sa dozviete veľa zaujímavého o vývoji a míľnikoch dopravy od praveku po novovek. Počas vychádzky Vás budú sprevádzať archeológovia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Stretnutie bude pri obecnom úrade v Devičí, okr. Krupina dňa 17. júna 2022 o 18.00 hod.

CYKLOLIMES

Po stopách Rimanov na trase Carnuntum – Antická Gerulata sa v sobotu 18. júna 2022 o 9.00 spod mosta Lanfranconi v Bratislave môžete vydať aj na bicykli.

Pre účastníkov, ktorý sa zaregistrujú na cyklistický výlet po rímskych pamiatkach máme pripravené pekné tričká a vstupy do múzeí ZDARMA.

Trasa povedie po starej trase rímskej cesty z Carnunta do Antickej Gerulaty:
Most Lafranconi – Hainburg – Bad Deutsch Altenburg (Museum Carnuntinum) – vojenský amfiteáter – Petronell-Carnuntum (Archeologický park) – Civilný amfiteáter – Gladiátorská škola – Pohanská brána – Edelstal – Kittsee – Jarovce – Rusovce/Antická Gerulata (cca. 52 – 58 km).Zastávky spojené s výkladom: Bad Deutsch Altenburg (Museum Carnuntinum), Rímsky vojenský amfiteáter, Petronell-Carnuntum rímske mesto, Civilný amfiteáter, Pohanská brána, Antická Gerulata v Rusovciach

Otvorenie obnoveného Náučného historického chodníka hradisko Zobor, spojené s náučnou vychádzkou

Otvorenie obnoveného Náučného historického chodníka hradisko Zobor v nedeľu 19. júna 2022 o 10.00 hod. bude spojené s náučnou vychádzkou po hradisku s komentovaným výkladom archeológa P. Bistáka a predsedu OZ Hradisko Zobor I. Ballu. Okrem informácií o hradisku na Zobore a o ďalších opevnených sídlach v pohorí Tribeč sa účastníci budú mať možnosť zoznámiť aj s témami, ako sú ochrana archeologického dedičstva a využitie diaľkového výskumu zeme v archeológii.

Stretnutie bude v nedeľu 19. 6. 2022 o 10.00 hod. pri Liečebnom ústave na Zobore v Nitre – pri turistickom rozcestníku. Predpokladané ukončenie o 13.00 hod. na Pyramíde.

Viac info

Viac o rôznych akciách sa dozviete na: https://www.facebook.com/EuropskeDniArcheologie/

http://www.pamiatky.sk/sk/page/europske-dni-archeologie-2022-na-slovensku

(Celý program) https://bit.ly/3msZ2Ns

(Devičie) https://www.facebook.com/events/302057012036689

(CYKLOLIMES) https://www.facebook.com/events/1475452276240162

(Zobor) https://www.facebook.com/events/882592896051034