CVTI SR, Festival / celé Slovensko

Európska noc výskumníkov 2022

Banner Európskej noci výskumníkov 2022.

Toto podujatie už prebehlo.

Mottom 16. ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov je „Dôverujme vede“, ktoré vzniklo v reakcii na potrebu lepšie sa orientovať v záplave veľkého množstva informácií a žiaľ aj dezinformácií. Naším cieľom je preto upriamiť pozornosť mladých ľudí a širokej verejnosti na relevantné zdroje informácií, ktorých garantmi sú práve výskumníci a výskumné inštitúcie. Téma dôvery vo vedu bude rezonovať naprieč celým programom s prepojením na aktuálne témy akými sú klimatická kríza, udržateľnosť, či vojnový konflikt na Ukrajine. Návštevníkov chceme podnietiť k aktivite, zážitkovému vzdelávaniu a k tomu, aby lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja.

V mene organizátorov si Vás dovoľujeme informovať o otvorení prihlasovania vedeckých stánkov a prednášok na 16. ročník Európskej noci výskumníkov. Online prihlasovanie je možné do 9. septembra 2022.

 

Viac informácií nájdete na webe organizátorov nocvyskumnikov.sk alebo na Facebooku Noci výskumníkov.