Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Noc plná vedy na Slovensku už po desiaty krát!

Martina Pitlová

Noc výskumníkov sa koná paralelne v 33 štátoch Európy.

Veda nie je v žiadnom prípade ťažkopádna alebo príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak, hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, ponúka zároveň dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, sú inšpiráciou k novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ. O tomto sa nás v skratke budú snažiť presvedčiť organizátori podujatia Noc výskumníkov už po desiaty krát.

Výskumníci sú medzi nami

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt, ktorý je podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov sa koná paralelne v 33 štátoch Európy. Hlavnou snahou komisie je priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním, v duchu hesla „Researches are among us“ – „Výskumníci sú medzi nami.“ Snahou projektu je priblížiť širokej verejnosti, čo výskumníkov a výskumníčky pritiahlo k ich povolaniu, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu a aké otázky si kladú najčastejšie. Taktiež je pre nich dôležité prezentovať, k čomu ich práca priviedla a ako je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Na Noci výskumníkov vás čakajú rôzne interaktívne vedecké prezentácie, diskusie, prednášky, výstavy, hudobné vystúpenia či veľkoplošné projekcie.

 

Pestrý tohtoročný program

Posledný septembrový piatok bude tradične patriť Noci výskumníkov. Hlavným organizátorom na Slovensku je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR. Minulý rok sa do programu festivalu zapojilo takmer 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 40 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí na celom Slovensku za zúčastnilo dokopy 163 200 návštevníkov a návštevníčok. Desiaty ročník Noci výskumníkov, tento krát s podtitulom Srdce a mozog slovenskej vedy, opäť sľubuje bohatý a maximálne pestrý program, ktorého cieľom je zaujať všetky záujmové skupiny a vekové kategórie. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v predškolskom veku a dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied technických smerov na vysokých školách.

Cieľom podujatia je zvýšenie záujmu u detí o štúdium prírodných vied technických smerov na vysokých školách.

 

Výročie

Výročný desiaty ročník festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2016 sa uskutoční 30. 9. 2016 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. Rôzne interaktívne vedecké prezentácie, diskusie, prednášky, výstavy, hudobné vystúpenia či veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy zo sveta vedy i zábavy sú pripravené vo vybraných nákupných centrách, múzeách a partnerských inštitúciách v spomínaných piatich mestách na Slovensku. Na Noci výskumníkov sa v rámci programu bude prezentovať aj Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré si pre vás pripravilo obľúbenú kvízovú súťaž o popularizačné publikácie. Ak sa vám knihy páčia, určite sa príďte zapojiť do súťaže, nájdete nás v Starej tržnici v Bratislave v piatok 30. 9. 2016 počas dňa.

Desiaty ročník Noci výskumníkov nesie podtitul Srdce a mozog slovenskej vedy

 

VIDEO

Spracovala: Martina Pitlová NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: www.nocvyskumnikov.sk

Foto: NCP VaT pri CVTI SR, www.nocvyskumnikov.sk

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky