Festival, Prednáška, Workshop / celé Slovensko

Európska Noc výskumníkov 2021

Banner podujatia: Európska Noc výskumníkov 2021

Toto podujatie už prebehlo.

Mottom 15. ročníka bude „Vyskúšaj to! Je to veda.“, ktorým chcú organizátori návštevníkov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu.

Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok vo festivalových miestach bude návštevníkom prezentované, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Cieľom je podnietiť mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Hlavná téma bude reflektovať aj aktivitu Vedecký kuriér, v rámci ktorej budú distribuované sety s pokusmi pre žiakov na školy po celom Slovensku.   

Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Kedy

Festival vedy sa bude konať 24. septembra 2021.

Viac info

https://www.nocvyskumnikov.sk/

https://www.facebook.com/nocvyskumnikov