Konferencia / celá Európa

Európska konferencia o výskume bezpečnosti v kybernetickom priestore

Banner podujatia: Európska konferencia o výskume bezpečnosti v kybernetickom priestore

Toto podujatie už prebehlo.

Hlavným cieľom Európskej konferencie o výskume bezpečnosti v kybernetickom priestore je rozšíriť naše poznatky a zdieľať informácie a skúsenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Českej republike a vo svete. Pri príležitosti predsedníctva Českej republiky v Rade Európskej únie poskytne konferencia fórum posilňujúce vzájomné prepojenie popredných výskumných pracovísk v oblasti bezpečnostného výskumu nielen z VUT v Brne a Masarykovej univerzity, ale aj konečných užívateľov výsledkov výskumu a zástupcov štátneho sektora z Českej republiky, ako aj zo zahraničia.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Podujatie Európska konferencia o výskume bezpečnosti v kybernetickom priestore sa uskutoční na niekoľkých miestach v Brne v Českej republike v dňoch 12. – 14. septembra 2022.

V stredu, 14.9., sa v rámci podujatia uskutoční aj brokerage event, ktorý poskytne priestor na hľadanie potencionálnych partnerov do konzorcií pre európske, ale aj národné grantové programy.

Ďalším cieľom je prezentovať aktuálne výzvy a možnosti v tejto oblasti a diskutovať o nich, ako aj zvýšiť povedomie o excelentných výsledkoch bezpečnostného výskumu realizovaného Ministerstvom vnútra a v rámci diskusie oboznámiť členov konferencie s konkrétnymi postojmi účastníkov k súčasnej podobe systému monitorovania technologického pokroku a systému implementácie výsledkov výskumu do praxe. Toto podujatie predstavuje jedinečnú príležitosť prezentovať kybernetický bezpečnostný výskum ako kľúčovú súčasť systému bezpečnostného výskumu v Českej republike.

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/europska-konferencia-o-vyskume-bezpecnosti-v-kybernetickom-priestore/

https://eu-secres.eu/

Program https://eu-secres.eu/program/