Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii

VEDA NA DOSAH

Čo sú Big Data? Dennodenne s nimi prichádzame do styku a napriek tomu si mnohí nevieme predstaviť, čo sa za týmto pojmom skrýva. Na celom svete sa každý deň vyprodukuje obrovské množstvo veľkých dát, ku ktorým prispievame aj my ako jednotlivci na sociálnych sieťach.

Dáta sa generujú obrovským tempom, ktoré sa neustále zrýchľuje. Musia sa teda okamžite spracovávať, selektovať a ukladať. Ako vieme, čo z nich je dôležité a čo nie? Načo sa všetky tieto dáta zbierajú a spracovávajú? Ako a ktoré sa dajú ešte využiť? Ako je to s ich bezpečnosťou?

Je všeobecne známe, že priekopníkom v odvetví veľkých dát bol a stále je vo svete známy Google. Ale zďaleka to už nie je len Google. Do toho navyše vstúpi umelá inteligencia, ktorej časom zveríme aj mnoho našich činností. Do akej miery a v ktorých oblastiach nášho života nám to môže zásadným spôsobom zmeniť našu budúcnosť? Budeme mať všetko pod kontrolou? Mnoho otázok, na ktoré ešte stále hľadajú a budú hľadať odpovede odborníci, vedci, informační a dátoví analytici po celom svete.

Kto je Martin Takáč

Martin Takáč, PhD. je slovenský vedec, matematik a informatik zo súkromnej výskumnej univerzity Lehigh v Bethleheme (Pensylvánia, USA). Jeho vedeckovýskumná práca je široko interdisciplinárna. Zameriava sa najmä na umelú inteligenciu a jej aplikácie v logistike, inžinierskych stavbách, kvantovej chémii i robotike. Okrem toho sa venuje aj navrhovaniu nových optimalizačných algoritmov, ktoré sú určené hlavne pre vysoko výkonné superpočítače.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. 

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.