CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní

Podujatie: Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní

Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame startupy, začínajúcich podnikateľov, záujemcov o podnikanie a študentov na webinár DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – NEHMOTNÝ MAJETOK V PODNIKANÍ, ktorý sa uskutoční dňa 11. marca 2021 v čase 13:00 – 15:30. Prednášať bude RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (CVTI SR).

Témy

  • úvod do problematiky duševného vlastníctva (DV)
  • predstavenie jednotlivých typov DV: technické riešenia, dizajny, ochranné známky, know-how, diela podľa autorského zákona
  • ochrana DV (ÚPV SR, EPO, EUIPO, WIPO, Autorský zákon, a pod.)
  • služby patentových zástupcov
  • rešeršné služby (CVTI SR, ÚPV SR)
  • transfer technológií

Ako sa pripojím

Účasť na podujatí je bezplatná, na podujatie je potrebné sa vopred registrovať, TU. Po registrácii Vám budú zaslané prihlasovacie informácie k sledovaniu webinára.