CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Dron – kuriér i záchranár?

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Dron – kuriér i záchranár?. Prednášajúci: Ing. Jozef Rodina, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Drony sa stali bežným pomocníkom pre ľudí, ktorí si spestrujú svoj domáci fotoalbum peknými zábermi z výšok. Aký je ale celkový stav priemyslu dronov v dnešnej dobe? Z jednoduchých kvadrokoptér sa stavajú zložité systémy určené na rôznorodé úlohy, či už ide o inšpekcie stavenísk, plodín, rôzne pátracie a záchranné úlohy, inventúry skladov v logistických centrách, využitie na prepravu tovarov či biologických vzoriek. Toto všetko by nebolo možné bez technologického pokroku v rôznych technologických oblastiach, vďaka čomu sa mnohé úlohy vykonávané dronmi stávajú dostupné pre široké spektrum priemyselných oblastí. Zdá sa, že budúcnosť je miesto plné dronov, no realita je trošku zložitejšia, pretože nesmieme zabúdať aj na legislatívny aspekt ich nasádzania. V prednáške predostrieme záujemcovi pohľad na drony z viacerých strán, povieme si niečo o histórii dronov, o súčasných technológiách a technologických možnostiach, získame prehľad o aplikáciách a ich využití v rozličných oblastiach nášho života a v neposlednom rade si urobíme krátky prehľad o legislatíve na úrovni EÚ a budúcnosti využitia dronov.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom:

Ing. Jozef Rodina, PhD., vyštudoval odbor robotika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU BA), doktorát získal z odboru automatizácia a riadenie. V súčasnosti pôsobí na oddelení robotiky v Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU BA. Špecializuje sa na oblasť riadenia lietajúcich robotických systémov, založil laboratórium lietajúcich robotických systémov pri FEI STU BA a pôsobí ako pedagóg predmetov vnorené riadiace systémy a lietajúce robotické systémy. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia Národné centrum robotiky a spoluzakladateľom firmy Airvolute s.r.o., kde spolu so spoločníkmi vyvíjajú autonómne robotické UAV, ktoré sú využívané v priemyselných aplikáciách ako inšpekcie priestorov alebo autonómne inventúry veľkoplošných skladov.