Exkurzia / Zvolen

Dni bez bariér v Arboréte Borová hora TU vo Zvolene

Les a pôda obrastená machom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Dni bez bariér v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene patrí medzi unikátne a jedinečné zariadenia s profesionálnym zameraním na zbierky pôvodnej dendroflóry Slovenska a ukážky genetického bohatstva drevín slovenských lesov. V poslednom období sprístupňuje toto prírodné bohatstvo aj osobám so zdravotným znevýhodnením.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene organizuje v dňoch 12. – 13. mája 2023 v poradí už piaty ročník odborného podujatia „Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora“.

12. mája 2023 (piatok) od 7.00 do 16.00
13. mája 2023 (sobota) od 9.00 do 17.00

O podujatí

Podujatie je zamerané na vzdelávacie aktivity v prírodnom prostredí existujúcich náučných chodníkov s preferenciou pre skupiny osôb s telesným postihnutím, vozičkárov ako aj širokú odbornú a laickú verejnosť.

Tvorba bezbariérového prostredia a  jedinečný prístup k vzdelávaniu v prírodnom prostredí pre ľudí so zdravotným hendikepom a špecifickými potrebami má svoje podmienky a limity. Bezbariérové návrhy sú charakteristické toleranciou k ľudskej diverzite a rôznorodosti zraniteľných skupín. V spolupráci s renomovanými odborníkmi budú predstavené možnosti využitia bezbariérových pomôcok a zariadení pre ľudí so špecifickými  potrebami. Pre návštevníkov podujatia budú pripravené zóny oddychu s bezbariérovým mobiliárom, poskytnutá odborná poradenská činnosť v predmetnej problematike, prezentované edukačné panely, exteriérová kniha o drevinách, náučný bylinkový záhon a ďalšie vzdelávacie aktivity s prezentovaním zbierok arboréta.

Viac info

https://www.tuzvo.sk/sk/dni-bez-barier-3

https://abh.tuzvo.sk/sk/arboretum-borova-hora-technickej-univerzity-vo-zvolene