Prednáška / celé Slovensko

Dnešné Slovensko očami redaktora francúzskeho denníka Le Monde

Podujatie: Dnešné Slovensko očami redaktora francúzskeho denníka Le Monde

Toto podujatie už prebehlo.

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozýva verejnosť na online prednášku Dnešné Slovensko očami redaktora denníka Le Monde. Vyslaný redaktor pre strednú Európu Jean-Baptiste Chastand bude hovoriť o Slovensku z pohľadu profesionála, ktorý si jeho reálie musel dôsledne naštudovať ešte pred samotným príchodom. Aké boli jeho očakávania a ako sa líšili od reálnej situácie?

Kedy

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozviete 23. marca 2021 od 10.00 hod.

Ako sa pripojím

Prednáška vo francúzštine bude simultánne tlmočená do slovenčiny a dostupná prostredníctvom platformy Zoom. Prístupové údaje sú k dispozícii na webe a facebookovom profile fakulty.

Viac info

https://www.upjs.sk/public/media/15147/spm-Le-Monde.pdf

https://www.facebook.com/ffupjs/