CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Digitálne hry: Droga, šport alebo oboje?


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Utorok 12. decembra o 9.00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

V prednáške sa zameriame na pozitívne, ale aj negatívne aspekty, ktoré súvisia s hraním digitálnych hier. Nikto nepochybuje o tom, že táto záľuba je u mnohých spojená s narastajúcimi problémami. Je pravdepodobné, že už v roku 2024 vstúpi aj na Slovensku do platnosti nová psychiatrická diagnóza „porucha v dôsledku hrania digitálnych hier“. Čo nám jej zaradenie medzi diagnózy hovorí o návykovosti či škodlivosti digitálnych hier? A naopak, čo objasní o súťažnom hraní, v rámci ktorého hráči trénujú niekoľko hodín denne? Majú úspešnejší esports hráči špecifické osobnostné alebo kognitívne vlastnosti? V závere prednášky sa budeme okrem nástrah digitálneho hrania venovať aj tomu, čo je vlastne pri súťažnom hraní dôležitejšie, talent alebo tréning.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 11. decembra 2023.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

Doc. Mgr. Marcel Martončik, PhD., pracuje v Spoločenskovednom ústave Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach a na fínskej Univerzite v Jyväskylä. Predmetom jeho vedeckého záujmu sú rôzne spôsoby, ako zvýšiť dôveryhodnosť a replikovateľnosť behaviorálneho výskumu a snaží sa tieto spôsoby propagovať aj ako spoluzakladateľ Slovak Reproducibility Network. Okrem prepojenia digitálnych hier s psychickým zdravím sa zaoberá aj témami, ktoré súvisia s e-športom – súťažným hraním digitálnych hier.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.

Rezervácia na podujatie

Počet voľných miest: 14

CAPTCHA