Iné / Zvolen

Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte vo Zvolene

Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte vo Zvolene 2023

Toto podujatie už prebehlo.

Lesnícka fakulta ako jediná na Slovensku ponúka širokú paletu študijných programov v študijnom odbore Lesníctvo vrátane poľovníctva a manažmentu zveri, ekológie lesa či geoinformačných technológií. Program dňa otvorených dverí ponúkne  okrem iného exkurziu do vynoveného fakultného zariadenia 3D CAVE, prehliadku zmodernizovaných laboratórií, ťažbového trenažéra Komatsu, ako aj prezentáciu možností prepojenia štúdia s praxou na Vysokoškolskom lesníckom podniku vo Zvolene.

Kedy a kde sa DOD na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene uskutoční

Pozývame všetkých študentov stredných škôl na Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte vo Zvolene dňa 30.01.2023 o 10:00 hod., Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen, miestnosť B8.

Program

Program začína spoločným stretnutí s vedením fakulty, prezentáciou možností osobnostné rastu našich študentov a ich krúžkov na LF. Následne pokračujeme exkurziou do vynoveného fakultného zariadenia 3D CAVE, zmodernizovaných laboratórií, ťažbového trenažéra Komatsu a prezentáciou možností prepojenia štúdia s praxou na Vysokoškolskom lesníckom podniku vo Zvolene.

Viac informácií

https://lf.tuzvo.sk/